L-au răstignit și I-au pus coroana de spini..Spunem „Ei”. Dar „ei” suntem și Noi, cei de după El, cei care uităm menitrea noastră pe pămănt.Noi cei care Îl răstignim zilnic cu faptele noastre.Mâinile tinerilor au împletit coroana de flori pentru Cel care S-a jertfit. An de an în Joia Mare, după pironirea pe Cruce, așezăm în chip simbolic acest dar…

#florariairis #fresh #flowers #flowerstagram #floraridin1970