„Lumină din lumină”: astfel mărturiseşte Biserica misterul credinţei, care cuprinde revelaţia lui Dumnezeu

şi destinul omului. 

Fiul, Iisus Hristos, este „strălucirea gloriei Tatălui şi pecetea fiinţei Sale”, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, iar Lumina este Duhul care coboară de la Tatăl şi care este dăruit oamenilor prin intermediul Fiului răstignit şi înviat, pentru ca şi aceştia să poată deveni ceea ce Dumnezeu i-a chemat să fie: fii ai Luminii.

„A umbla în Lumină” înseamnă a fi în comuniune cu Hristos şi în comuniune cu aproapele.