ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Biserica satului Dudu, cu hramul „Sf. Gheorghe” a fost zidită „ în anul 1841, 14 octombrie, în zilele domnitorului Alexandru D. Ghica – Voiedov, arhiepiscopului Neofit, cu contribuţia precuviosului egumen Paisie Plumbuiţeanul, a paharnicului Mihail Pencovici, a lui jupân Gherea, precum şi a credincioşilor satului Dudu,” aşa cum se arată în pisania aşezată în tinda Sfântului lăcaş, scrisă în limba română cu litere chirilice. Din pomelnicul ctitorilor aflaţi înscrişi pe o lespede de piatră din Sfântul altar aflăm de 76 de nume de ostenitori care au contribuit la zidirea bisericii.

Parohia nu posedă documente cu numele meşterilor care au zidit biserica şi nici a donatorului terenului pe care s-a construit biserica. În anul 1899, biserica era ameninţată cu prăbuşirea din cauza intemperiilor şi a cutremurelor, fiind reparată integral, consolidându-se zidurile, aşezându-se un nou acoperiş şi fiind înzestrată cu o nouă pictură şi cu toate obiectele şi odoarele trebuincioase săvârşirii sfintelor slujbe. De această rezidire a bisericii s-a îngrijit cu toată dragostea doamna Sofia Bragadiru, proprietară a moşiei Dudu, considerată pe drept cuvânt al doilea ctitor al bisericii, aşa cum se arată din pisania de marmură aşezată pe frontispiciul bisericii.

 

ARHITECTURA. PLAN DIMENSIUNI, MATERILE DE CONSTRUCȚIE

Din punct de vedere arhitectonic, biserica are formă de navă , cu timpan pe fațada de vest și o singură turlă a clopotelor ampalsată pe pridvor,având dimensiunile de 18 m lungime, de 7 m lățime și 12 m înălțime la turlă; este construită din cărămidă, pe temelie de cărămidă și acoperită cu tablă. De la a doua sa ctitorire până în zilele noastre biserica a fost întreţinută de enoriaşii parohiei şi prin purtarea de grijă a preoţilor slujitori.

 

PICTURA

Avem cunoştinţă ca biserica a fost repictată în anul 1925 de pictorul Coloriţiu.Între timp, din cauza igrasiei pereţilor şi a altor cauze, pictura bisericii s-a deteriorat şi s-a simţit nevoia unei restaurări, dar din cauza fondurilor insuficiente nu s-a mai efectuat. În schimb, s-au făcut alte lucrări, ca de exemplu: electrificarea bisericii, împrejmuirea curţii, reparaţia tencuielilor interioare şi exterioare a zidurilor bisericii şi înlocuirea tablei acoperişului.

Toate aceste lucrări s-au făcut în anul 1969, cu contribuţia enoriaşilor satului Dudu, sub directa îngrijire şi osteneală a preotului paroh Dincă Ştefănescu. Între anii 1984 – 1985 s-a pictat din nou în întregime Sfânta Biserică în tehnica ulei, de către pictorul Grigore Neagu din Bucureşti, paroh fiind preotul Dincă Ştefănescu şi preotul coslujitor Romică Macovei.

 

OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI

Biserica deține o Sf. Evanghelie , două policandre și două sfeșnice împărătești din bronz masiv datând din anul 1899.

 

ȘIRUL PREOȚILOR

Dintre vechii slujitori ai acestei sfinte biserici, demni de amintit sunt: ctitorul Paisie Ieromonahul, preoţii Dincă Ştefănescu, Romică Macovei, Ion Alin Mihai Ganea, Ştefan Gatman.
ANEXE

În anul 2000, s-a învelit cu tablă acoperişul bisericii şi s-a construit în locul vechii magazii de lemne o cancelarie, o cameră mortuară şi o magazie. Totodată s-a rezidit integral gardul din faţa bisericii. De la înfiinţarea sa până în anul 2002, biserica satului Dudu a făcut parte din cadrul parohiei Chiajna ca filie. Din anul 2002 s-a constituit ca parohie de sine stătătoare, sub îndrumarea preotului paroh Florin Dinu.

Între anii 2002 – 2008 s-au făcut numeroase lucrări de reparaţii şi înfrumuseţare, dintre care amintim următoarele: s-a construit în curtea bisericii un lumânărar, s-a restaurat pictura bisericii, s-au făcut reparaţii la tencuiala interioară şi exterioară a bisericii, s-a înzestrat biserica cu numeroase obiecte de cult şi de mobilier bisericesc, s-a introdus încălzirea centrală şi climatizarea, s-au betonat aleile din curtea bisericii şi de la cimitirul parohial. Toate aceste lucrări s-au făcut cu contribuţia enoriaşilor parohiei Dudu şi a altor miluitori şi binefăcători, prieteni ai parohiei, sub îndrumarea preotului paroh Florin Dinu.

În prezent biserica parohială se află în plin proces de restaurare și consolidare , potrivit proiectului arhitectonic întocmit de arhitectul Constanța Carp , având statutul de monument istoric clasa B.

 

CIMITIRUL

Parohia deține un cimitir parohial , aflat în curtea bisericii cu o suprafață de 2500mp și un altul amplasat în apropierea celui vechi cu o suprafată de 5000mp.

Parohia Dudu s-a îngrijit în paralel cu activitatea pastorală şi misionară de ajutorarea copiilor din familiile sărace şi a bătrânilor, asigurându-le hrană, îmbrăcăminte şi ajutoare financiare, cu prilejul marilor sărbători ale Bisericii (Crăciunul, Sfintele Paşti, etc.), de hramul bisericii sau ori de câte ori a fost şi este nevoie.Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirele din țară și din străinătate .Periodic se organizează ore de cateheză în biserică .